Grootschalige integrale veiligheidscontrole in Zaltbommel

Op donderdag 18 april vond een grootschalige integrale veiligheidscontrole plaats. Deze controle draagt bij aan het vergroten van veiligheid en het voorkomen van criminele activiteiten. Politie, Afvalverwijdering Rivierenland (AVRI), Belastingdienst, Omgevingsdienst Rivierenland (ODR), Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA), gemeente Zaltbommel, sociale recherche, Werkzaak Rivierenland, Liander en douane werkten bij deze controle samen.

Samen werken aan veiligheid

Samen controleerden zij op misstanden zoals verkeersmisdragingen, fraude met bijvoorbeeld uitkeringen of belastingen, openstaande schulden en boetes en op bedrijfsactiviteiten. De controle is gehouden op de parkeerplaats bij Sportpark de Watertoren. Daarnaast is ook een aantal bedrijfspanden in de gemeente gecontroleerd.


Wat is aangetroffen?


Bij de controle van bedrijfspanden:

Bij de controle van een bedrijfsverzamelgebouw zijn door de ODR enkele constateringen op het gebied van brandveiligheid gedaan. Het gaat dan om brandblussers die over de datum zijn en/of ontbrekende rookmelders. In totaal gaat het om 8 bedrijfsadressen. Ondernemers krijgen de kans om zaken op orde te stellen en er zullen hercontroles plaatsvinden. Op 5 bedrijfsadressen waren aanwijzingen van bewoning. Ook hier vinden hercontroles plaats. Vanuit NLA zal er één onderzoek volgen op gebied van de Wet Minimum Loon en de Arbeidstijdenwet. Door Liander zijn geen bijzonderheden gevonden.


Bij de verkeerscontrole:

In totaal zijn er 104 voertuigen gecontroleerd. De politie heeft 60 bekeuringen uitgeschreven, voor diverse verkeersovertredingen. Denk hierbij aan bellen achter het stuur, het niet dragen van de veiligheidsgordel en snelheidsovertredingen. Er zijn vier aanhoudingen geweest voor rijden onder invloed van drugs. En er is één keer vrijwillig afstand gedaan van softdrugs.

De Belastingdienst heeft ruim € 44.000,- opgehaald. Er zijn 5 auto’s in beslag genomen, waarvan er 2 direct zijn afgevoerd. Er zijn 5 bekeuringen uitgeschreven voor het niet afdragen van de Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen (BPM). En 2 waarschuwingen gegeven voor groene kentekenplaten, zonder juist kentekenbewijs. De Sociale Recherche en Werkzaak doen nader onderzoek op basis van de constateringen. Door de Douane zijn er geen bijzonderheden gevonden.


Veilige woon- en leefomgeving heeft de hoogste prioriteit

Burgemeester Van Maaren is tevreden over de controle: “Een veilige woon- en leefomgeving heeft de hoogste prioriteit. Wij willen zicht hebben op wat zich afspeelt in Zaltbommel. Vandaar dat er regelmatig (integrale) controles worden uitgevoerd en dat er wordt gehandhaafd bij strijdige situaties. Samen werken we aan een veilige gemeente Zaltbommel.”

Openbaar ministerie Big Machinery Rabo SmartBuilds Empel steekpartij Zoetermeer total loss handsfree henneptoppen Molenkampseweg Integraal Gemeentelijk Projectteam waarschuwing Kaapeind uitleveringsverdrag mensensmokkel