Sint-Willibrorduskerk

De Sint-Willibrorduskerk is de parochiekerk van Ammerzoden, gelegen aan Meester la Grostraat 1.

Geschiedenis

De eerste kerk die op deze plaats stond was een waterstaatskerk uit 1827. Deze werd in 1899 vervangen door grote neogotische kruisbasiliek met hoge toren, ontworpen door Jacques van Groenendael. Deze kerk werd in 1944 door oorlogsgeweld verwoest.

In 1953 kwam een nieuwe kerk gereed, ontworpen door H. van Putten. Het is een driebeukige bakstenen pseudobasiliek met vrijwel losstaande ongelede toren links van de voorgevel. De kerk is in traditionalistische vorm, refererend aan vroegchristelijke bouwstijl (basilicastijl).

Sport en ontspanning

Het dorp Ammerzoden kent een voetbalclub die de naam VV Jan van Arckel draagt - genoemd naar Jan van Arckel, een telg uit het geslacht Van Arckel, dat in de late Middeleeuwen het plaatselijke kasteel Ammersoyen bewoonde. Daarnaast zijn er nog diverse andere sportverenigingen zoals een tennisclub, de paardensportvereniging 'Gelderse Boys', een badmintonvereniging, een tafeltennisclub, een wielerclub, biljartverenigingen en dartverenigingen.

Daarnaast zijn er een carnavalsvereniging, een toneelvereniging, een postduivenvereniging, een ouderenvereniging en een fanfare.

De Stichting Promotie Ammerzoden Dorp probeert activiteiten te organiseren waar andere verenigingen en clubs een steentje aan kunnen bijdragen of van kunnen profiteren. Voorbeelden hiervan zijn het jaarlijkse PAD-weekend en de AmmerWellerKalender.

Religie Ammerzoden

Ook op religieus gebied sluit Ammerzoden aan bij het van oudsher Rooms-katholieke Noord-Brabant. Ammerzoden is een grotendeels katholiek dorp, hoewel het aantal (actieve) gelovigen sinds de jaren zestig van de twintigste eeuw aanzienlijk is afgenomen. De katholieke identiteit van het dorp - ten noorden, oosten en westen omringd door protestante dorpen - vindt zijn grondslag in het enthousiaste optreden van enkele katholieke priesters die de regio tijdens de Tachtigjarige Oorlog katholiek wilden laten blijven. In het altijd al meer op Brabant gerichte Ammerzoden waren zij, net zoals in Kerkdriel en Velddriel, succesvol.

Het dorp telt twee kerken: de Rooms-katholieke Sint-Willibrorduskerk en de Hervormde kerk, die deels een ruïne is.

Kasteel Ammersoyen

Kasteel Ammersoyen is een kasteel in Ammerzoden, in de Bommelerwaard in het westen van de Nederlandse provincie Gelderland. Het kasteel ligt ten noorden van de dorpskern en tevens, aangezien het dorp vooral in westelijke richting is uitgebreid, aan de rand van Ammerzoden. Kasteel Ammersoyen heeft in de geschiedenis van Ammerzoden een belangrijke rol gespeeld.

De bouwdatum van het kasteel is onbekend. Maar in het jaar 1026 (21 juli) wordt reeds gesproken over een heerlijkheid in een oorkonde van vrouwe Berta. Rothardus 'de Ambersoi' en zijn broer Wiricus voerden toen het bewind. In een document uit 1196 wordt gesproken van 'Ambershoye'. In 1286 was Johan van Harlaer heer van Ammerzoden. Zijn nakomelingen droegen de heerlijkheid ongeveer een eeuw later over aan Arnold van Hoemen, de heer van Middelaar. De eerste zekere vermelding van het huidige kasteel zelf dateert uit 1354 toen Arent van Ammersoyen het via overerving verwierf.

Dag- en weekbladen

Het regionale dagblad in Ammerzoden is het Brabants Dagblad. Deze krant heeft een eigen editie voor de Bommelerwaard. Dan zijn er nog drie gratis wekelijkse huis-aan-huisbladen als De Toren, Het Kontakt en Het Carillon. Sinds 2013 wordt ook het maandblad MooiMegazien huis aan huis verspreid